reza گفتگوی جدیدی را ارسال کرده است.2 سال پیش

salam

سلام کسی هست

عشقولانه

با لبی که کاربرد اصلی‌اش
بوسیدن است
چای می‌نوشيد و
قلب استکان می‌ایستد!

reza گروه جدیدی را ایجاد کرده است. 2 سال پیش

just_smile

برای انتقام از زندگی فقط باید خندید