mostafa.feranki

mostafa.feranki

درباره من :خوشتیپ و با ادب و خوشگل با 185 سانت قد وبسیار معاشرتی و خوش سخن و خنده رو .....البته تعریف نباشه
 
0
درباره من :خوشتیپ و با ادب و خوشگل با 185 سانت قد وبسیار معاشرتی و خوش سخن و خنده رو .....البته...
mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 1 سال پیش

زدم تو گوش روزگار رفت بزرگترش رو اورد ..... - خیلی شادم

mostafa.feranki پروفایل mostafa.feranki را می پسندد. 2 سال پیش
mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

كاش قلبم درد پنهاني نداشت

چهره ام هرگز پريشاني نداشت

كــــاش برگ آخر تقويم عشق

خبر از يك روز باراني نداشت

كاش مي شد راه سخت عشق را

بي خطر پيمود و قرباني...
نمایش بیشتر

mostafa.feranki یک آواتار جدید آپلود کرده است. 2 سال پیش
mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

محبوبم
امروز که در آغوشم بودی
چیزی به پنج گانه ی حواسم افزودی
چیزی به رایحه ی گل ها
به طعم های جهان
به فصل ها
ساعت ها
و برای شادی
تعریف تازه ای ساختی!
...
نمایش بیشتر

mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

ولنتاین مبارک ....... کادو چی گرفتی واسه عشقت ؟ راستشو بگو

mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

پشت دیوار همین کوچــه به دارم بزنید

من که رفتم بنشینید و... هوارم بزنید

باد هم آگهـــی مرگ مرا خواهد برد

بنویسید که: "بد بودم" و جارم بزنید

من از آیین شما...
نمایش بیشتر

mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

mostafa.feranki یک تصویر را به اشتراک گذاشته است. 2 سال پیش

mostafa.feranki تصویر کاور پروفایل خود را تغییر داده است. 2 سال پیش
mostafa.feranki تصویر کاور پروفایل خود را تغییر داده است. 2 سال پیش
mostafa.feranki تصویر کاور پروفایل خود را تغییر داده است. 2 سال پیش
mostafa.feranki تصویر کاور پروفایل خود را تغییر داده است. 2 سال پیش