هنوز گفتگویی ایجاد نشده است ، شما یه گفتگو ایجاد کنید .

مینام یک تصویر به آلبوم تصاویر پیش فرض در گروه living... اضافه کرد.

بی ارزشترین نوعِ افتخار....

افتخار به داشتن ویژگی‌هایی است که خود انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارد:
مثلِ : « چهره، قد، رنگ چشم، ملیت، ثروت خانوادگی ، مذهب...
نمایش بیشتر

بی ارزشترین نوعِ افتخار....<br /><br />افتخار به داشتن ویژگی‌هایی است که خود انسان در داشتنشان هیچ نقشی ندارد:<br />مثلِ : « چهره، قد، رنگ چشم، ملیت، ثروت خانوادگی ، مذهب و........»<br /><br />«از چیزایی که خودتان به دست آورده اید حرف بزنید...<br />مثل: انسانیت، مهربانی، گذشت، صداقت ، و...!!!»<br /><br />آدمی را ادمیت لازم است <br />عود را گر بو نباشد هیزم است....!